Thứ 7, Ngày 16 tháng 11 năm 2019, 11:42

Dự án NHÀ MÁY IN YAOLONG VIỆT NAM

Tháng 4 năm 2019, ALPHA ký hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng nhà máy in Yaolong Việt Nam tại Cụm CN Châu phong, Quế Võ, Bắc Ninh. Đây là lần đầu tiên ALPHA hợp tác với Chủ đầu tư Trung Quốc.

Tháng 4 năm 2019, ALPHA ký hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng nhà máy in Yaolong Việt Nam tại Cụm CN Châu phong, Quế Võ, Bắc Ninh. Đây là lần đầu tiên ALPHA hợp tác với Chủ đầu tư Trung Quốc. 

Quy mô dự án:  20.183m2 với tổng mức đầu tư: 5.000.000 USD.

Dự án xây dựng 4 nhà xưởng và 1  nhà văn phòng

Tiến độ thi công: hoàn thành trong vòng 4-5 tháng. 

Copyright @ 2019 ALPHA All right reserved