Giám đốc: Bùi Bằng Giang

Email: Alpha2010.jsc@gmail.com/ buibanggiang@alphacons-jsc.com

Phó giám đốc: Bùi Tăng Thành

Tel: 098 934 0170

Phó giám đốc: Nguyễn Hữu Tương

Tel: 098 597 5999

Trưởng phòng kỹ thuật: Lê Tuấn Anh

Tel: 094 607 8642

Trưởng phòng kế hoạch: Phạm Đình Sơn

Tel: 037 328 2668

Quản lý tài chính: Nguyễn Thị Mai Phương

Tel: 098 357 0863

Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Nhung

Tel: 037 561 9880

Cùng các phòng ban khác

 

Sơ đồ tổ chức của Alphacons

 

Copyright @ 2019 ALPHA All right reserved