Dự án NHÀ MÁY GOOD PAPER INDUSTRIAL (VIỆT NAM)

Dự án NHÀ MÁY GOOD PAPER INDUSTRIAL (VIỆT NAM)

Ngày 7 tháng 11 năm 2019 ALPHA ký hợp đồng Thiết kế và thi công xây dựng Nhà máy GOOD PAPER INDUSTRIAL (VIỆT NAM) tại KCN Bá Thiện 2, Vĩnh Phúc.

Copyright @ 2019 ALPHA All right reserved