Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 11 năm 2019, 17:11

Dự án NHÀ MÁY DỆT MAY ĐẠI HOA (VIỆT NAM)

Ngày 20 tháng 10 năm 2019 ALPHACONS tiếp tục ký hợp đồng thiết kế thi công và xây dựng Nhà máy Dệt may Đại Hoa tại KCN Dệt may Phố Nối- Hưng Yên

Ngày 20 tháng 10 năm 2019 ALPHACONS tiếp tục ký hợp đồng thiết kế thi công và xây dựng Nhà máy Dệt may Đại Hoa tại KCN Dệt may Phố Nối- Hưng Yên. Chủ đầu tư là Công ty TNHH TM và Công nghiệp Quốc Tế NCM (Macao).

Quy mô dự án:10.000m2

Tiến độ thi công: 25/10/2019-10/4/2020.

Copyright @ 2019 ALPHA All right reserved