Danh mục

Thứ 3, Ngày 17 tháng 05 năm 2022, 13:50

Lễ khởi công Dự án Nhà máy Việt Phúc, KCN Vân Trung-Bắc Giang

Lễ khởi công Dự án Nhà máy Việt Phúc tại KCN Vân Trung-Bắc Giang

Dự án Nhà máy VIỆT PHÚC

Chủ đầu tư Trung Quốc: Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Việt Phúc

Quy mô dự án: 7.068 m2

Tổng mức đầu tư: 65.150.000.000 VND

Tiến độ thi công: 6 tháng (từ tháng 12/2021 đến tháng 6 năm 2022) 

 

 

 

 

 

Copyright @ 2019 ALPHA All right reserved