Danh mục

Thứ 6, Ngày 15 tháng 11 năm 2019, 20:52

ALPHA trúng thầu Thiết kế và Thi công xây dựng Nhà máy Wailuen Technology Việt Nam

Ngày 26/9/2019 ALPHA chính thức ký hợp đồng Thiết kế và Thi công xây dựng Nhà máy Wailuen Technology Việt Nam

Ngày 26/9/2019 ALPHA chính thức ký hợp đồng Thiết kế và Thi công xây dựng Nhà máy Wailuen Technology Việt Nam tại Cụm CN Châu Phong, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Chủ đầu tư là Trung Quốc. Quy mô dự án khoảng 8.000m2. Tổng giá trị hợp đồng gần 40 tỷ VND (chưa bao gồm phần điện và PCCC)

Tiến độ thi công của dự án là 05 tháng từ 26/9/2019 đến 26/2/2020.

 

Copyright @ 2019 ALPHA All right reserved