Danh mục

Thứ 6, Ngày 15 tháng 11 năm 2019, 21:27

ALPHA trúng thầu thiết kế và thi công xây dựng Nhà máy Good Paper Packaging Industrial (Việt Nam)

Ngày 7/11/2019 ALPHA ký Hợp đồng Thiết kế và thi công xây dựng Nhà máy Good Paper Packaging Industrial (Việt Nam)

Ngày 7/11/2019 ALPHA tiếp tục ký thêm dự án Thiết kế và Thi công xây dựng Nhà máy Good Paper Packaging Industrial (Việt Nam) tại KCN Bá Thiện 2, tỉnh Vĩnh Phúc. Quy mô tổng dự án: 8.001,5m2. Tổng giá trị hợp đồng phần xây dựng gần 60 tỷ VND.

 

Copyright @ 2019 ALPHA All right reserved